دانشجویان دختر در دانشگاه بلخ اجازه سفر بدون محرم را ندارند

به گفته آنها، طالبان شماری از دانشجویان را از مسیر بازگردانده‌اند.

به گفته‌ این دانشجو، طی چند روز گذشته طالبان مانع سفر چندین دختر دانشجو شده‌ و آنان را توقیف کرده‌اند. این دانشجویان با استادان پادرمیانی آزاد شده اند.

شماری از دانشجویان دختر در دانشگاه بلخ که از سایر ولایات هستند، می‌گویند که مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان به آنها اجازه سفر بدون محرم به ولایت‌هایشان را نمی‌دهند.

دختران می‌گویند که به‌دلیل مشکلات اقتصادی را به بلخ بیاورند محرم نمی‌کنند.

این دانشجو گفت: «طالبان برای دختران دانشجو گفته‌اند که اجازه نمی‌دهند که بدون محرم شرعی به ولایت‌هایشان سفر کنند.»

از جمله‌های دختران در خوابگاه دانشگاه جوزجان می‌گویند، دو روز می‌گویند که به آنها هشدار داده می‌شود تا بدون محرم شدن از خوابگاه بیرون بیایند.



منبع با آن‌که آمار دقیقی از دخترانی که از سایر ولایت‌ها هستند و در خوابگاه‌های زندگی دولتی می‌شوند، در دست نیست. اما می‌شود که در پنج خوابگاه اول و هر خوابگاه حدسط ۱۰۰ الی ۱۵۰ دختر زندگی می‌کنند.

گفته می‌شود طالبان در سایر ولایات نیز در خوابگاه‌های دانشجویان دختر قیودات وضع کرده‌اند.

نمایندگان دانشجویان یکی از ولایت‌ها که نمی‌خواهند هویتش فاش شود، گفته می‌شود که طالبان برای دخترانی که در خوابگاه‌های زندگی دولتی می‌شوند، بدون «محرم شرعی» اجازه نمی‌دهد تا به خانه‌هایشان بروند.

نازنین (اسم مستعار)، می‌گوید: «وضعیت اقتصادی ما به اندازه‌ای نیست که پدر یا برادر خود را از ولایت خود بخواهیم تا ما را ببرد. ما مصارف دانشجویی خود را با مشکل پیدا می کنیم.»